GDPR

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů.
Správce osobních údajů :
Technické služby Hořice, spol. s r.o. se sídlem Čelakovskéh o 1457,508 01 Hořice,
Kontaktní údaje : lng. Jan Honegr – ředitel, lD datové schránky : xwd6i8b, tel:734 319 811, e-mail: tsh@tshorice.cz,

Osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu:
1) osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracavání mezd atp.
Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu společností, pomocíelektronických nástrojů (např. e-mail) a osobních vizitkách,
b) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předáványdojiných států
c) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

2| osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plněnítohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) zveřejňuje v Rejstříku smluv v souladu se zákonem o registru smluv
c) osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního a živnostenského rejstříku,

3) osobní údaje občanů Hořic a občanů obcí, se ktenýmije uzavřena smlouva o uložení odpadu na SD, zpracovává
v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

4) osobní údaje občanů, ubytovaných na koupališti Dachova, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro
plnění tohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

5) osobní údaje nájemců hrobových míst, se ktenými je uzavřena smlouva o nájmu, zpracovává v rozsahu
požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) zveřejňuje jméno, příjmení a číslo hrobu v případě potřeby kontaktovat nájemce hrobu
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

6) Technické služby Hořice spol. s r.o. mají zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, ktený mj.
vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.
Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, ktený pro zpracování OÚ dal, kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.
Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
Technické služby Hořice spol. s r.o. jako správce osobních údajů nepředávají osobní údaje do třetích zemí.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR

Přehled strojního zametání 23. – 24. 5. 2018

od středy 23. do čtvrtka 24. května proběhne strojový úklid hořických ulic – Betlému, Švestkové, Komenského, Jungmannovy a Havlíčkovy ul., a to vždy od 7 do 12 hod. Respektujte prosím nařízení zákazových dopravních značek a včas si přeparkujte svá vozidla.
 • středa 23. 5.  – Betlém, Švestková
 • čtvrtek 24. 5. – Komenského, Jungmannova a Havlíčkova (oboustranně od továrny Kar-Box po vodárnu)
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled strojního zametání 23. – 24. 5. 2018

Přehled strojního zametání od 16. – 18. 5.

Od středy 15. do pátku 18. května od 7 do 12 hodin proběhne strojový úklid ulic – Hálkova (severní část), Jablonského, Levitova, Vikova, Harantova, Věnceslavy Lužické, Švajdlerova, Raisova, Dr. Pazourka a Všehrdova. Respektujete prosím nařízení zákazových dopravních značek a včas si přeparkujte svá vozidla.

 • středa 16.5. – Hálkova (severní část), Jablonského, Levitova, Vikova
 • čtvrtek 17.5. – Harantova, Věnceslavy Lužické, Švajdlerova
 • pátek 18.5. – Raisova, Dr. Pazourka, Všehrdova
Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled strojního zametání od 16. – 18. 5.

Přehled strojního zametání 9. – 11. 5. 2018

Od středy 9. do pátku 11. května proběhne strojový úklid hořických ulic – Pod Invalidovnou, Třešňové, Tylovy, B. Němcové, Maixnerovy, Hálkovy, Jeronýmovy a části Husovy, a to vždy od 7 do 12 hod. Respektujte prosím nařízení zákazových dopravních značek a včas si přeparkujte svá vozidla.
 • středa 9. 5.  – Pod Invalidovnou, Třešňová
 • čtvrtek 10. 5. – Maixnerova (pouze část nad prodejnou Lidl), Jeronýmova, Prokopa Velikého, Husova (u křižovatky s Táboritskou)
 • pátek 11. 5. – Hálkova, Tylova, B. Němcové

Zdroj: Milan Jákl, TS Hořice, .s.r.o.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled strojního zametání 9. – 11. 5. 2018

Přehled strojního zametání 24. – 26. 4. 2018

Od úterý 24. do čtvrtka 26. dubna proběhne strojový úklid v jižní části Hořic, a to vždy od 7 do 12 hod. Respektujte prosím nařízení zákazových dopravních značek a včas si přeparkujte svá vozidla. Níže uvádíme přehled.
 • úterý 24. 4. – Žižkova, Přemyslova a Janderova ul.
 • středa 25. 4. – Purkyňova, Haklova, K Obelisku, severní část Vrchlického (po ulici Barákovu) a Macharovy ul. (po křižovatku s Jiráskovou ul.)
 • čtvrtek 26. 4. – zbytek ulic Vrchlického a Macharovy (po ul. Žerotínovu), Alšova a Jiráskova ul.

Zdroj: Milan Jákl, TS Hořice, s.r.o.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled strojního zametání 24. – 26. 4. 2018