Sběrný dvůr

POZOR ZMĚNA – NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Letní provoz od 1. 4. do 31. 10.

pondělí: 14.00 – 18.00 hod.
úterý: zavřeno
středa: 9.00-12.00 a 14.00 -17.00 hod.
čtvrtek: zavřeno
pátek: 14.00 – 18.00 hod.
sobota: 8.00 – 14.00 hod.

Zimní provoz od 1.11 do 31.3.

pondělí: 14.00 – 17.00 hod.
úterý: zavřeno
středa: 14.00 -17.00 hod.
čtvrtek: zavřeno
pátek: zavřeno
sobota: 8.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:

Technické služby Hořice, spol. s r.o., tel. 778 424 978, 734 319 812, 734 319 813, e-mail: tsh@tshorice.cz, www.tshorice.cz

POZOR – od 1.7.2014 je změna v odebírání stavební sutě:

Z důvodu prevence zneužívání se mění 500 kg stavební sutě zdarma z osoby na číslo popisné (případně číslo bytu) za kalendářní rok! Výhoda je sjednána pouze pro hořické občany. Viz usnesení rady města RM/16/11/2014. Stavební suť, nad tento rámec, je jako odpad číslo 170107 zpoplatněna 0,38 Kč/kg.

Sběrný dvůr má od listopadu 2013 nový vjezd:

  • do sběrného dvora se dostanete novým vjezdem ul. Příčnou (za Swellem) — viz. mapka níže.

sberny-dvur-mapkaBEZPLATNĚ lze odevzdat:

  • plasty, železo, sklo, papír, trávu, dřevo, větve a listí, elektrospotřebiče, velkoobjemový odpad, jedlý olej a tuk, textil
  • elektroodpad: ledničky, TV, počítače, tiskárny, mikrovlné trouby, zářivky, žárovky…
  • nebezpečný odpad: barvy, plechovky po barvách a ředidlech, prošlé pesticidy, chemicky znečištěné textilie, kyseliny, zásad, fotochemikálie, technické oleje a mazadla

Zpoplatněno:

  • veškerý odpad, který nepochází z provozu domácností, pneu, lepenka, stavební suť, izolační materiál
  • na větší objem odpadu např. z rekonstrukce domu, střech a výměny oken je nutné objednat kontejner

Ceník:

Katalogové číslo odpadu Kategorie Název odpadu Cena za odstranění Kč/t včetně DPH Kč/kg
160103 O Pneumatiky-osobní 3160 3,16
150202 N absorpční činidla,filtry,čistící tkaniny, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 6800 6,80
160107 N olejové filtry 5400 5,40
170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 2501 2,50
170107 O Stavební suť: směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 747 0,38
170904 O Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod 170901a02a17 1558 1,56
 
Níže uvedené na sběrný dvůr NE — nutno objednat kontejner : 100Kč/den  
170605 N eternit 3991
170302 O asfaltové směsi neuvedeNé pod N 170301 3664
170605 N Stavební materiály obsahující azbest 2059

Fotoreportáž ze slavnostního otevření:

Slavnostní otevření sběrného dvora 8.11.2013