GDPR

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů.
Správce osobních údajů :
Technické služby Hořice, spol. s r.o. se sídlem Čelakovskéh o 1457,508 01 Hořice,
Kontaktní údaje : lng. Jan Honegr – ředitel, lD datové schránky : xwd6i8b, tel:734 319 811, e-mail: tsh@tshorice.cz,

Osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu:
1) osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracavání mezd atp.
Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu společností, pomocíelektronických nástrojů (např. e-mail) a osobních vizitkách,
b) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předáványdojiných států
c) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

2| osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plněnítohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) zveřejňuje v Rejstříku smluv v souladu se zákonem o registru smluv
c) osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního a živnostenského rejstříku,

3) osobní údaje občanů Hořic a občanů obcí, se ktenýmije uzavřena smlouva o uložení odpadu na SD, zpracovává
v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

4) osobní údaje občanů, ubytovaných na koupališti Dachova, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro
plnění tohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

5) osobní údaje nájemců hrobových míst, se ktenými je uzavřena smlouva o nájmu, zpracovává v rozsahu
požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) zveřejňuje jméno, příjmení a číslo hrobu v případě potřeby kontaktovat nájemce hrobu
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

6) Technické služby Hořice spol. s r.o. mají zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, ktený mj.
vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.
Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, ktený pro zpracování OÚ dal, kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.
Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
Technické služby Hořice spol. s r.o. jako správce osobních údajů nepředávají osobní údaje do třetích zemí.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR

Svoz biopoplenic je ve středu i ve čtvrtek

Každý rok probíhá svoz biopopelnic každou středu. Vzhledem k tomu, že v letošním roce přibude o 300 ks biopopelnic více než tomu bylo v loňském roce, prosíme o vystavení biopopelnice před nemovitost v úterý večer a podle našich kapacit provedeme svoz ve středu nebo ve čtvrtek.

V případě, že Vaše biopopelnice nebude ve středu vyvezena, prosíme o trpělivost, svoz bude proveden ve čtvrtek. Jakmile se harmonogram svozu ustálí, budete informováni o svozu biopopelnic dané lokality v určitý den. Do té doby žádáme o shovívavost a biopopelnici ponechte nevysypanou až do čtvrtka. Děkujeme za Technické služby Hořice.

RNDr. Jiří Kopáček
vedoucí odboru
životního prostředí MěÚ Hořic

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svoz biopoplenic je ve středu i ve čtvrtek

Nový ceník koupaliště

Léto se blíží, zveřejňujeme aktuální ceník koupaliště Dachova.

 • cenik-technickych-sluzeb-koupaliste-dachova-2018
 • Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový ceník koupaliště

  Sběrný dvůr má od dubna více otevřeno

  Připomínáme, že od dubna má sběrný dvůr „letní“ otevírací dobu. Otevřeno je i v pátek, ve všední dny (pondělí, středa, pátek) o hodinu dále – do 18.00 hod. a v sobotu do 14.00 hod. Více na stránce sběrného dvora.

  Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběrný dvůr má od dubna více otevřeno

  Sběrný dvůr

  Vážení občané,

  zeminu a kamení+suť musíme vozit k recyklaci za jiné ceny a do větších vzdáleností. Pokud se podaří nasmlouvat jiné odbytiště za nižší výkupní cenu, ceník se bude opět měnit.

  Dále vás žádáme, nevozte na SD dvě suroviny najednou, když musíte vážit každou zvlášť.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci

  za TS Hořice   Ing. Jan Honegr

   

  Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběrný dvůr