Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude dle Vyhlášky č. 321/2014 probíhat po celý rok. V prosinci, lednu, únoru a březnu bude tento režim omezen na 1x měsíčně ve středu (v případě nutnosti ve čtvrtek) na konci daného měsíce . Termíny svozu:

18.12.2019 (středa)

29.1.2020 (středa)

26.2.2020 (středa)

25.3.2020 (středa)

V dubnu až listopadu bude svoz probíhat 1x za týden ( středa, čtvrtek).

Ing. Zdeněk Pour

ředitel TS

Rubriky: Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svoz bioodpadu

Posezónní údržba koupaliště Dachova

Nové žulové schody nahradily staré pískovcové…

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Dachova, Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Posezónní údržba koupaliště Dachova

Ceník služeb a materiálu

CENÍK                                                                                                                                   Technické služby města Hořice s.r.o. –                                                                                                          MECHANIZACE + SLUŽBY  OSTATNÍ   +  PRODEJ MATERIÁLU                                                                                               IČ : 25931415  DIČ : CZ25931415
Hodinové účtovací sazby    sazba  za
Pomocné práce -VPP                            110,00 Kč hod
Pomocné práce – zaměstnanci                            140,00 Kč hod
Práce ve 3.třídě                            150,00 Kč hod
Práce ve 4. třídě                            170,00 Kč hod
Práce v 5. Třídě                            200,00 Kč hod
Mechanizované  práce    sazba  za
LIAZ, IVECO – kontejner                               24,00 Kč km
souprava                             26,00 Kč km
manipulace                          520,00 Kč hod
čekací doba                          120,00 Kč hod
AVIE 30 sklápěč                               14,00 Kč km
                           450,00 Kč hod
čekací doba                          120,00 Kč hod
GRILLO, Multicar M25-sklápěč                               12,00 Kč km
                           400,00 Kč hod
čekací doba                          120,00 Kč hod
Multicar M25-nástavby                               12,00 Kč hod
čekací doba                          500,00 Kč hod
AVIE 30 plošina                               18,00 Kč km
čekací doba                          500,00 Kč hod
UNC                               24,00 Kč km
čekací doba                          450,00 Kč hod
HON                               24,00 Kč km
čekací doba                          500,00 Kč hod
Traktor, valník                            420,00 Kč hod
čekací doba                          120,00 Kč hod
Traktor,sypač,radlice                            500,00 Kč hod
Traktor,štěpkovač                            500,00 Kč hod
Zametací vůz                               24,00 Kč km
                           800,00 Kč hod
Kontejner-pronájem                            100,00 Kč den
Osobní vůz                                 6,00 Kč km
Řetězová pila                            350,00 Kč hod
Fukar na listí                            350,00 Kč hod
Nůžky motorové                            350,00 Kč hod
Křovinořez                            350,00 Kč hod
Váleček                            400,00 Kč hod
Vibrační deska                            400,00 Kč hod
Fréza na pařezy                            400,00 Kč hod
Řezačka dlažby+opotřebení kotouče zákl. popl.                             15,00 Kč m
hloub. řezu                             10,00 Kč cm
                           400,00 Kč hod
   opotřeb. Kotouče   
Vyjádření k podzemním sítím VO                            250,00 Kč kus
Vytyčení podzemního kabelu přístr.EASYLOC                            400,00 Kč hod
Sekání trávy                                 1,80 Kč m2
Oprava asfaltováním                         4600,00 Kč 1t
Prodej materiálu    sazba  za
Písek betonový                             500,00 Kč m3
Písek maltový                            550,00 Kč m3
Vápencová drť ( Kunčice )                            650,00 Kč m3
Štěrk frakce 32-63 mm (Košťálov)                            650,00 Kč m3
Štěrk frakce 0-32 mm (Košťálov)                            650,00 Kč m3
Drť 4-8 mm  ( Košťálov)                            990,00 Kč m3
Drť 2-4 mm  ( Košťálov)                            990,00 Kč m3
Štěpky                            180,00 Kč m3
Naložení písku v TS                               50,00 Kč 1/4 hod.
Doprava písku po Hořicích (multicar)                               50,00 Kč do 1 m3
Doprava písku po Hořicích (AVIE)                               80,00 Kč do 2 m3
       
       
       
Poznámky :      
1. Uvedené sazby obsahují obsluhu stroje nebo dopravního prostředku jedním pracovníkem
2. Ceny neobsahují přepravní náklady na jednotlivé stroje  
3. Při provádění prací mimo pracovní dobu se účtuje přirážka 15%  
4. Cena za sekání trávy je průměrná cena platná pro všechny pozemky. V ceně je 
    obsažen i úklid a odvoz trávy      
5. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH      
       
Ceník nabývá účinnosti dnem 01.09.2019    
Rubriky: Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ceník služeb a materiálu

GDPR

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů.
Správce osobních údajů :
Technické služby Hořice, spol. s r.o. se sídlem Čelakovskéh o 1457,508 01 Hořice,
Kontaktní údaje : lng. Jan Honegr – ředitel, lD datové schránky : xwd6i8b, tel:734 319 811, e-mail: tsh@tshorice.cz,

Osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu:
1) Osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracování mezd atp.
Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu společnosti, pomocí elektronických nástrojů (např. e-mail) a osobních vizitkách,
b) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států,
c) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

2) Osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) Osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států.
b) Zveřejňuje v Rejstříku smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
c) Osobní údaje získává od subjektů údaje a z obchodního a živnostenského rejstříku,

3) Osobní údaje občanů Hořic a občanů obcí, se ktenými je uzavřena smlouva o uložení odpadu na SD, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) Osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států.
b) Osobní údaje získává pouze od subjektů údajů.

4) Osobní údaje občanů, ubytovaných na koupališti Dachova, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) Osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států.
b) Osobní údaje získává pouze od subjektů údajů.

5) Osobní údaje nájemců hrobových míst, se ktenými je uzavřena smlouva o nájmu, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) Zveřejňuje jméno, příjmení a číslo hrobu v případě potřeby kontaktovat nájemce hrobu
b) Osobní údaje získává pouze od subjektů údajů.

6) Technické služby Hořice spol. s r.o. mají zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.
Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, ktený pro zpracování OÚ dal, kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.
Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
Technické služby Hořice spol. s r.o. jako správce osobních údajů nepředávají osobní údaje do třetích zemí.

Rubriky: Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR