Koupaliště Dachovy_zvýhodněné vstupné po 17 h

Vstupné : Děti do 2 let zdarma 0 den/osoba
Děti od 2 – 15 let a držitelé průkazu ZTP/P 40 den/osoba
Dospělí, děti nad 15 let 60 den/osoba
Děti od 2 – 15 let a držitelé pr. ZTP/P po 17 h 20 den/osoba
Dospělí, děti nad 15 let po 17h 40 den/osoba
Permanentky : Pronájem kabiny 1 den 30 den/osoba
Záloha na klíč od kabiny 100 sezóna
Děti do 15 let, důchodci nad 70 let, držitelé průkazu ZTP/P 500 sezóna/os
Dospělí, děti nad 15 let 1000 sezóna/os
Ubytování : Pronájem kabiny jih 500 sezóna
Pronájem kabiny sever 300 sezóna
Chata malá ( 3 lůžka ) 250 noc/chatka
Chata velká ( 4 lůžka ) 500 noc/chatka
Domeček ( 5  lůžek ) 1000 noc/chatka
Vlastní malý stan – místo, do 3 osob 50 noc/stan
Parkování : Vlastní velký stan – místo, od 3 osob 90 noc/stan
Vlastní stany – osoba 40 noc/osoba
Auto v areálu – místo 40 auto/den
Motocykl v areálu – místo 30 moto/den
Poplatky: Obytný přívěs – místo 90 OP/noc
Obytný přívěs – osoba 40 osoba/noc
Elektrická přípojka 70 den
Rekreační poplatek od 18 let 10 os/den
Povlečení (celý pobyt) 50 osoba/pobyt
Pronájem plochy pro prodejní stánky  Malý stánek ( do 6m 2 ) 200 den
Malý stánek ( do 6m 2 15.000 sezóna
Prodej v sobotu, v neděli a ve svátek 300 den
Velký stánek ( nad 6m 2 300 den
  Velký stánek ( nad 6m 2 20.000 sezóna
Sezona: 1.6. – 31.8. Prodej v sobotu, v neděli a ve svátek 400 den
Ceník nabývá účinnosti dnem 01.01.2020, ceny jsou uvedeny včetně DPH  
Rubriky: Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koupaliště Dachovy_zvýhodněné vstupné po 17 h

Otevíráme Sběrný dvůr Hořice i každý čtvrtek …..

V rámci zkvalitnění služeb pro občany Hořic a blízkého okolí se vedení města Hořice dohodlo s Technickými službami Hořice spol. s r.o. na otevření sběrného dvora Hořice také každý čtvrtek od 14h do 18h a to v období od 1.7.- 31.12.2020.
 
V ostatní dny otevírací doba sběrného dvora Hořice zůstává nezměněna. Věříme, že to přispěje k vyššímu třídění odpadů a také vyššímu komfortu pro občany.
 
 
Uvedl Ing. Zdeněk Pour, ředitel Technických služeb Hořice spol. s r.o.
Rubriky: Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevíráme Sběrný dvůr Hořice i každý čtvrtek …..

Připravte si plavky, po víkendu se otevře koupaliště Dachova

V pondělí 8. června začne koupací sezóna na prvorepublikovém koupališti Dachova. Otevřeno bude denně od 10:00 do 19:00 hodin. Jednodenní vstupné je pro dospělého 60 Kč a pro dítě do 15 let 40 Kč. 
Dodržovány budou aktuální vládní opatření vzhledem k epidemii nemoci Covid-19. Například dodržování minimálních rozestupů 2 m, k dispozici bude desinfekce rukou pro návštěvníky i pro zaměstnance, prováděna bude pravidelná desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a maximální kapacita nepřesáhne zatím 500 osob. Vše bude uvedeno vždy aktuálně u pokladny koupaliště.  
Těšíme se na vaši návštěvu!
 
Ing. Zdeněk Pour, ředitel TS Hořice
Rubriky: Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připravte si plavky, po víkendu se otevře koupaliště Dachova

METODIKA ÚDRŽBY TRAVNATÝCH PLOCH V HOŘICÍCH

Jak správně sekat trávník

Správné sečení trávníku je důležitá součást  péče o trávník. Špatně prováděným sečením může dojít i k poškození trávníku a nenávratným změnám v jeho vzhledu.

Sečením udržujeme potřebnou výšku trávníku, která se odvíjí dle jednotlivých typů trávníku. Výška sečení se odvíjí podle typu trávníku a pohybuje se mezi 2 až 5 cm. Pravidelným sečením podporujeme odnožování travních jedinců (zhušťujeme trávník), snižujeme možnost výskytu plevelů v trávníku a dosahujeme kvalitního vzhledu travnaté plochy. Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Tím je četnost sekání odvislá od druhového složení, funkce trávníku a vlivu počasí a podnebí.

Výška a frekvence sečí trávníku

Sečení je nutné přizpůsobit přírůstku a to tak, že bychom měli při každém sekání snižovat výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky.
To v praxi znamená, že pokud trávník přerostl, měli  bychom jej sekat nikoliv najednou, ale vždy o 1/3 výšky třeba v odstupu několika dní, než se poseče na původní výšku.

V letním období doporučujeme sekat trávník relativně výše ( cca 6 cm). Je pak méně stresován horkem a suchem. Při vyšší výšce trávníku a dobrém zapojení lépe drží vlhkost  a nedochází k jeho žloutnutí.

 Frekvenci sečí určujeme a řídíme zejména podle sezónního nárůstu hmoty. Nejitenzivnější růst je v období května a června a po sušším létu opět v září.

 

Frekvence sečení travních ploch v Hořicích a přilehlém okolí- sekání dle potřeby a počasí.

 1. Obytné zóny, zástavba, sídliště. Sečení: max. 3x.
 • sídliště Pod Lipou, autobusové nádraží, náměstí Jiřího z Poděbrad, pod hasičskou zbrojnicí+ hřiště, Na Závisti, sídliště u ZEZu, koupaliště Dachova, Chvalina, Chlum, Libonice, Doubrava.
 1. Mimo obytné zóny, cesty, příjezdy. Sečení: 2- 3x.
 • Maixnerova ul., Šalounova ul., Husova ul., Daliborka, Habr, Jabloňského ul., Havlíčkova ul, Čelakovského ul., Riegrova ul., ostatní ul. v centru, u židovského hřbitova.
 1. Volné plochy v přírodě mimo město. Sečení: 2x.
 • Sochařský park U Sv. Josefa, Gothard, u šibenice, Cesta legií, Rašínova stezka, Mohejlík , Smetanovy sady.
 1. Kvetoucí louky. Sečení: 1- 2x .
 • pozemek pod galerií ( bez soch), Smetanovy sady, Erbenova ul. ( pás nad příkopem ke Gothardu).

 

Čím a jak sekat travnaté prostory

Travnaté plochy je nutné sekat vhodným typem rotačních sekaček. Nože musí být nabroušené, aby řezná rána na listu trav byla co nejméně roztřepená. Pokud není tráva při seči ani následně odstraněna z předmětné plochy, musí být rotační sekačka před započetím seče příslušné travnaté plochy vybavena účinným mulčovacím zařízením (plechy, deflektory, nože).  Všechny travnaté plochy se zásadně sečou v přímém směru (rovné linie seče). 

Pro květnaté louky a luční porosty platí, že první seč bude prováděna v období nejdéle do ½ června a druhá v září (tzv. „otava“). Seč je prováděna na výšku 10-15 cm. Pokosenou hmotu je třeba odstranit, případně je možné po dobu 2-5 dnů materiál ponechat na ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen  a hmotu odstranit až poté.

Harmonogram sečení travnatých ploch v Hořicích

 1. etapa: KVĚTEN, ČERVEN.
 2. etapa: ČERVENEC, SRPEN.
 3. etapa: ZÁŘÍ, ŘÍJEN.

Posloupnost sečení travnatých ploch v Hořicích a blízkém okolí ( orientačně)

 • Havlíčkova ul, Čelakovského ul.,Riegrova ul., sídliště Pod Lipou, bytovky u ZEZu, Cesta legií, Vrchlického, Barákova ul., Žerotínova ul., Na Závisti, Žižkova ul., Strozziho ul., Jiráskova ul., Habr, Jabloňského ul., Husova ul., Šalounova ul., Daliborka.
 • Autobusové nádraží, Chlum, Chvalina, Libonice, Doubrava, Dachova, Borek, Malátova ul., Všehrdova ul., Gothard, Erbenova ul., soch. Park u sv. Josefa, Smetanovy sady, Mohejlík 1., 2., Rašínova cesta, úvoz pod Gothardem.

 

 

 

Rubriky: Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem METODIKA ÚDRŽBY TRAVNATÝCH PLOCH V HOŘICÍCH

Rubriky: Kompostárna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem