METODIKA ÚDRŽBY TRAVNATÝCH PLOCH V HOŘICÍCH

Jak správně sekat trávník

Správné sečení trávníku je důležitá součást  péče o trávník. Špatně prováděným sečením může dojít i k poškození trávníku a nenávratným změnám v jeho vzhledu.

Sečením udržujeme potřebnou výšku trávníku, která se odvíjí dle jednotlivých typů trávníku. Výška sečení se odvíjí podle typu trávníku a pohybuje se mezi 2 až 5 cm. Pravidelným sečením podporujeme odnožování travních jedinců (zhušťujeme trávník), snižujeme možnost výskytu plevelů v trávníku a dosahujeme kvalitního vzhledu travnaté plochy. Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Tím je četnost sekání odvislá od druhového složení, funkce trávníku a vlivu počasí a podnebí.

Výška a frekvence sečí trávníku

Sečení je nutné přizpůsobit přírůstku a to tak, že bychom měli při každém sekání snižovat výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky.
To v praxi znamená, že pokud trávník přerostl, měli  bychom jej sekat nikoliv najednou, ale vždy o 1/3 výšky třeba v odstupu několika dní, než se poseče na původní výšku.

V letním období doporučujeme sekat trávník relativně výše ( cca 6 cm). Je pak méně stresován horkem a suchem. Při vyšší výšce trávníku a dobrém zapojení lépe drží vlhkost  a nedochází k jeho žloutnutí.

 Frekvenci sečí určujeme a řídíme zejména podle sezónního nárůstu hmoty. Nejitenzivnější růst je v období května a června a po sušším létu opět v září.

 

Frekvence sečení travních ploch v Hořicích a přilehlém okolí- sekání dle potřeby a počasí.

 1. Obytné zóny, zástavba, sídliště. Sečení: max. 3x.
 • sídliště Pod Lipou, autobusové nádraží, náměstí Jiřího z Poděbrad, pod hasičskou zbrojnicí+ hřiště, Na Závisti, sídliště u ZEZu, koupaliště Dachova, Chvalina, Chlum, Libonice, Doubrava.
 1. Mimo obytné zóny, cesty, příjezdy. Sečení: 2- 3x.
 • Maixnerova ul., Šalounova ul., Husova ul., Daliborka, Habr, Jabloňského ul., Havlíčkova ul, Čelakovského ul., Riegrova ul., ostatní ul. v centru, u židovského hřbitova.
 1. Volné plochy v přírodě mimo město. Sečení: 2x.
 • Sochařský park U Sv. Josefa, Gothard, u šibenice, Cesta legií, Rašínova stezka, Mohejlík , Smetanovy sady.
 1. Kvetoucí louky. Sečení: 1- 2x .
 • pozemek pod galerií ( bez soch), Smetanovy sady, Erbenova ul. ( pás nad příkopem ke Gothardu).

 

Čím a jak sekat travnaté prostory

Travnaté plochy je nutné sekat vhodným typem rotačních sekaček. Nože musí být nabroušené, aby řezná rána na listu trav byla co nejméně roztřepená. Pokud není tráva při seči ani následně odstraněna z předmětné plochy, musí být rotační sekačka před započetím seče příslušné travnaté plochy vybavena účinným mulčovacím zařízením (plechy, deflektory, nože).  Všechny travnaté plochy se zásadně sečou v přímém směru (rovné linie seče). 

Pro květnaté louky a luční porosty platí, že první seč bude prováděna v období nejdéle do ½ června a druhá v září (tzv. „otava“). Seč je prováděna na výšku 10-15 cm. Pokosenou hmotu je třeba odstranit, případně je možné po dobu 2-5 dnů materiál ponechat na ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen  a hmotu odstranit až poté.

Harmonogram sečení travnatých ploch v Hořicích

 1. etapa: KVĚTEN, ČERVEN.
 2. etapa: ČERVENEC, SRPEN.
 3. etapa: ZÁŘÍ, ŘÍJEN.

Posloupnost sečení travnatých ploch v Hořicích a blízkém okolí ( orientačně)

 • Havlíčkova ul, Čelakovského ul.,Riegrova ul., sídliště Pod Lipou, bytovky u ZEZu, Cesta legií, Vrchlického, Barákova ul., Žerotínova ul., Na Závisti, Žižkova ul., Strozziho ul., Jiráskova ul., Habr, Jabloňského ul., Husova ul., Šalounova ul., Daliborka.
 • Autobusové nádraží, Chlum, Chvalina, Libonice, Doubrava, Dachova, Borek, Malátova ul., Všehrdova ul., Gothard, Erbenova ul., soch. Park u sv. Josefa, Smetanovy sady, Mohejlík 1., 2., Rašínova cesta, úvoz pod Gothardem.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Kompostárna. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.