Kontakty

Technické služby Hořice spol. s r. o.

Čelakovského 1457, 508 01 Hořice
IČ:  25931415

C 15484 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, zapsáno 10. prosince 1999

e-mail: tsh@tshorice.cz
ředitel společnosti (prokurista): Ing. Jan Honegr, tel. 734 319 811,
e-mail: honegr@tshorice.cz
jednatelé společnosti: Milan Ertl, Roman Vrťátko
úsek dopravy: Milan Jákl, tel. 734 319 813
úsek zeleně: Václav Rychtera, tel. 734 319 812
úsek ekonomický: Michaela Bakešová, tel.: 493 624 114