Nové vybavení – dotace

Vybavení a stavby, které byly pořízeny díky dotacím z evropských, krajských a městských fondů.

Nový čistící vůz

Po dvouletém snažení – evropská dotace z 90%, 10% TS Hořice .

novy-cistici-vuz novy-cistici-vuz

Čtyři nové chatky na koupališti Dachovy

Finance města Hořice+dotace ze státního zemědělského investičního fondu – 40%, organizace TS Hořice s metodickou podporou MAS Podchlumí – Ing. Šubrtová. Foto

Traktor Zetor Proxima

Speciální úprava pro práci na kompostárně + nakladač. Finance město Hořice a 90% krajská dotace, organizace TS Hořice.

Drtička větví

finance – krajská dotace a město Hořice.

Technická stavba na kompostárně

Zázemí personální a technické. Finance město Hořice 100%, organizace stavby TS Hořice.

Sběrný dvůr

Finance jsou z evropské (hlavně) a státní dotace, 10% město Hořice a organizace celá. TS Hořice se podílely na finálních úpravách a nyní ho provozují.