Sběrný dvůr

 OTEVÍRACÍ DOBA

Letní provoz od 1. 4. do 31. 10.

pondělí: 14.00 – 18.00 hod.
úterý: zavřeno
středa: 9.00-12.00 a 14.00 -17.00 hod.
čtvrtek: zavřeno
pátek: 14.00 – 18.00 hod.
sobota: 8.00 – 14.00 hod.

Zimní provoz od 1.11 do 31.3.

pondělí: 14.00 – 17.00 hod.
úterý: zavřeno
středa: 14.00 -17.00 hod.
čtvrtek: zavřeno
pátek: zavřeno
sobota: 8.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:

Technické služby Hořice, spol. s r.o., tel. 778 424 978 p. Kulich, 734 319 812 p. Rychtera, 734 319 813 p.Jákl, e-mail: tsh@tshorice.cz, www.tshorice.cz

BEZPLATNĚ lze odevzdat:

 • plasty, železo, sklo, papír, trávu, dřevo, větve a listí, elektrospotřebiče, velkoobjemový odpad, jedlý olej a tuk, textil
 • elektroodpad: ledničky, TV, počítače, tiskárny, mikrovlné trouby, zářivky, žárovky…
 • nebezpečný odpad: barvy, plechovky po barvách a ředidlech, prošlé pesticidy, chemicky znečištěné textilie, kyseliny, zásad, fotochemikálie, technické oleje a mazadla

Zpoplatněno:

 • veškerý odpad, který nepochází z provozu domácností, pneu, lepenka, stavební suť, izolační materiál
 • na větší objem odpadu např. z rekonstrukce domu, střech a výměny oken je nutné objednat kontejner (přistavení, doprava, likvidace)
 • k1
 • k2
 • CENÍK ZA ODPAD NA SBĚRNÉM DVOŘE Hořice
  ze dne 10.9.2019
  ODPAD
  OSTATNÍ
  Kat.č. Název odpadu CENA v Kč/ kg
  bez DPH s DPH
  160103 Pneumatiky – osobní 4,13 5,0
  170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 2,82 3,4
  170107 Stavební suti (nad 500kg/rok) 1,47 1,8
  170904 Smíšené stavební a demoliční odpady 2,042 2,5
  170504 Zemina, kamení 1,47 1,8
  NEBEZPEČNÝ
  Kat. č. Název odpadu CENA za kg/Kč
  bez DPH s DPH
  150202 Absorpční činidla, filtr. mat. (včetně olejových), tkaniny,ochranné oděvy 7,55 9,1
  160107 Olejové filtry 6,15 7,4