Správa hřbitova


Miloslava Soukupová
tel. 493 624 114
e-mail: tsh@tshorice.cz
TS Hořice spravují starý a nový hřbitov na Gothardě.

Otevírací doba hřbitova


březen – říjen od 7.00 h. do 20.00 h.
listopad – únor od 8.00 h. do 18.00 h.
v den památky zesnulých a předcházející pátek, sobota a neděle od 7.00 h. do 21.00 h.

Soubory ke stažení

Řád veřejného pohřebiště města Hořice - Stáhnout
Smuteční obřadní síně na Gothardě po rekonstrukci!
Respekt k historii modlitebny
Veškeré úpravy jsou velmi pokorné k odkazu a kontextu řešeného místa a odehrají se v rámci hmotové struktury stávajícího objektu. Jedná se o historický objekt — bývalou židovskou modlitebnu, která navazovala na židovský hřbitov pod ní.